Op zoek naar zonnepanelen?
Direct beginnen!

Page content

Rendement op zonnepanelen; het eerlijke verhaal

article content

Rendement op zonnepanelen; het eerlijke verhaal

Rendement op zonnepanelen, terugverdientijd, salderingsregeling; welkom in de wondere wereld van financiële berekeningen voor rendement zonnepanelen. Over weinig onderwerpen bestaan zoveel tegenstrijdige verhalen als over het financieel rendement of de terugverdientijd van zonnepanelen. Volgens een onderzoek gehouden onder de lezers van Fritts (n=285) blijkt dat mensen de financiële onduidelijkheid over zonnepanelen ervaren als één van de grootste barrières om ze te kopen. Door alle rooskleurige berekeningen van aanbieders lijkt het financieel rendement van zonnepanelen vaak bijna te mooi om waar te zijn. Helaas schept dit wantrouwen en verwarring.

De vraag die Fritts vaak krijgt is of het kopen van zonnepanelen een goede investering is. En hoewel ‘goede investering’ een behoorlijk subjectief onderwerp is, werd het tijd voor Fritts om Excel te openen en in de pen te klimmen. In deze blog wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe je kan bepalen of het kopen van zonnepanelen voor jou financieel interessant is.

Terugverdientijd of rendement?

Vaak wordt er bij zonnepanelen gesproken over de terugverdientijd. De terugverdientijd is de meest simpele vorm om te kijken of een investering interessant voor je is. Het beantwoordt de vraag wanneer je weer over het geld van je investering beschikt en vanaf wanneer je dus ‘winst’ gaat maken. De rekensom is eenvoudig: je deelt de investering door de jaarlijkse besparing. Het is een veel gebruikte manier om de financiële aantrekkelijkheid te bepalen. Toch neemt deze methode een aantal belangrijke zaken niet mee, zoals de (economische) levensduur, veranderingen in energieprijzen en/of de salderingsregeling. Ook is het vergelijken van je alternatieven lastig. Als de terugverdientijd van zonnepanelen 9 jaar is, kun je dan spaargeld beter op een spaarrekening laten staan? Met de terugverdientijd is dat onmogelijk om te beantwoorden. Fritts vindt dit maar niks en kijkt liever naar het rendement.

De vergelijking tussen het hebben van zonnepanelen en sparen op je spaarrekening wordt vaker gemaakt. Fritts hoor dagelijks het argument: “Zonnepanelen zijn een interessante investering, want op je spaarrekening krijg je momenteel nauwelijks iets”. Om deze vergelijking te kunnen maken moet je kijken naar het rendement op je investering. Dit rendement wordt berekend aan de hand van het saldo op je spaarrekening. De berekening gaat er van uit dat de inkomsten uit je zonnepanelen op je spaarrekening worden gezet. En daar vang je dan weer rente over. Deze methode is ongeveer gelijk aan de standaard rekenmethode van Milieu Centraal, en zorgt ervoor dat je de vergelijking kan maken tussen het rendement op je zonnepanelen en het rendement op je spaarrekening. Om het rendement op je investering te berekenen, wordt onder andere gekeken naar je inkomsten. En die zijn deels afhankelijk van de salderingsregeling.

Salderingsregeling

Voor de inkomsten van je zonnepanelen is de salderingsregeling erg belangrijk. Het principe van salderen is vrij simpel: op de momenten dat je zonnepanelen meer stroom opwekken dan je op dat moment thuis verbruikt, gaat de stroom het elektriciteitsnet op. Deze stroom wordt op een later moment weer weggestreept als je stroom van het elektriciteitsnet afneemt. Je energieleverancier verrekent dit met elkaar en uiteindelijk betaal je alleen voor de stroom die je in een jaar meer van het net hebt gehaald dan dat je zonnepanelen in dat jaar hebben opgewekt. Deze regeling is dus gunstig voor eigenaren van zonnepanelen en is tot minimaal 2020 van kracht. Daarna wordt de regeling ‘versoberd’, aldus minister Kamp. Hoe dit ingevuld gaat worden, weten we pas in de loop van 2017.

De toekomst van de salderingsregeling is belangrijk om mee te nemen in de berekeningen. Een gemiddeld huishouden dat per jaar ongeveer evenveel stroom met zonnepanelen opwekt als dat het in totaal verbruikt, gebruikt gemiddeld 30% van de stroom zelf en levert 70% terug aan het net. Wanneer de vergoeding voor de 70% teruggeleverde stroom omlaag gaat, heeft dat natuurlijk gevolgen op het rendement van je investering.

Om te kunnen laten zien wat het gevolg is van een wijziging in de salderingsregeling, heeft Fritts vier verschillende scenario’s bedacht om mee te rekenen:

 • A: Salderen blijft in de huidige vorm bestaan na 2020.
 • B: Salderen wordt versoberd. Iedereen krijgt een vaste terugleververgoeding van 0,15€/kWh na 2020, geïndexeerd met de inflatie.
 • C: Salderen wordt versoberd. Elk jaar krijg je 0,01€/kWh minder als terugleververgoeding na 2020.
 • D: Het salderen wordt na 2020 volledig afgeschaft. De terugleververgoeding wordt gelijk aan de marktprijs (0,04€/kWh).

Het doel van deze scenario’s is om te laten zien wat het gevolg is van een wijziging in de salderingsregeling. In de berekeningen die Fritts vaak ziet, wordt er altijd aangenomen dat de salderingsregeling voor altijd blijft bestaan. En dat is onjuist. We weten uiteraard ook niet hoe de toekomst eruitziet, maar we kunnen gelukkig wel wat zeggen over de impact van de veranderingen. Een andere component voor het berekenen van je inkomsten zijn de vermeden inkoopkosten van elektriciteit. De hoogte daarvan wordt mede bepaald door de elektriciteitsprijs.

Elektriciteitsprijsscenario’s

Niet alleen een heel mooi scrabblewoord, maar elektriciteitsprijsscenario’s zijn ook belangrijk voor het berekenen van het rendement op je zonnepanelen. Alle stroom die je met jouw zonnepanelen opwekt en direct zelf gebruikt hoef je namelijk niet van je energieleverancier te kopen. En daar bespaar je een hoop geld mee. De besparing is afhankelijk van die je voor je elektriciteit betaalt. En hoe hoog die prijs in de toekomst wordt weet niemand. De afgelopen jaren zijn de energietarieven licht gedaald. De daling van de marktprijs van energie was groter dan de stijging in energiebelasting en kosten voor je netbeheerder. De door sommige verwachtte jaarlijkse energieprijsstijging van 6% vindt Fritts dan ook onzin. Fritts gaat uit van een stijging van energieprijzen tussen 0% en 2%. Maar in dit geval is het eerlijke verhaal is dat wij ook niet in de toekomst kunnen kijken. Nu we weten waar het rendement van afhangt, kunnen we kijken naar de vergelijking tussen het rendement op zonnepanelen en de spaarrekening.

Rendement spaarrekening vs. Rendement zonnepanelen

De vraag die Fritts op elke verjaardag krijgt: “Ik heb X euro spaargeld. Kan ik dit beter op een spaarrekening zetten, of kan ik beter zonnepanelen kopen? En hoe groot is dat verschil?”.

Een spaarrekening werkt vrij eenvoudig. Je zet een bepaald bedrag op de rekening en krijgt daar rente over. Je kan het spaargeld zetten op een vrij opneembare spaarrekening (lagere rente) of een depositorekening voor een bepaalde periode (hogere rente). Je ontvangt rente over je gestorte spaargeld en je krijgt ‘rente op rente’. Vergeleken met vroeger is de rente op spaarrekeningen tegenwoordig vrij laag. Voor een eerlijke vergelijking rekent Fritts met 1,5%.

Voor de berekening van zonnepanelen werkt het principe hetzelfde. Je banksaldo is in het begin nul euro, want je hebt van je spaargeld zonnepanelen gekocht. Per jaar komt er wel geld bij de op spaarrekening. Deze inkomsten zijn de vermeden kosten voor het kopen van stroom en de vergoeding die je krijgt voor het terugleveren van stroom aan je energieleverancier. Voor meer informatie zie het kopje hierboven over salderen. Over deze inkomsten krijg je ook rente van je spaarrekening, dat is wel zo eerlijk. Aan het einde van de looptijd van je zonnepanelen heb je als het goed is weer een flink bedrag op je spaarrekening staan. Maar wat is nou het financieel rendement van je zonnepanelen?

Voorbeeldberekening

Het berekenen van het financieel rendement op zonnepanelen werkt het beste met een standaard situatie als voorbeeld. We kijken naar het huis van Jan en Ank. Ze wonen in een rijtjeshuis en hebben een gemiddeld verbruik. Ze willen graag investeren in zonnepanelen. Jan en Ank hebben de volgende situatie:

 • Het huishouden waar de zonnepanelen worden geplaatst heeft een jaarlijks verbruik van 3.600 kWh
 • Dit willen Jan en Ank ook per jaar gaan opwekken met zonnepanelen. Daarom willen zij 15 zonnepanelen aanschaffen met een gecombineerd vermogen van 4.125 wattpiek. Op de plek van hun huis leveren de zonnepanelen in het eerste jaar 3.600 kWh op.
 • De totale investering is, na aftrek van BTW, gelijk aan €5.200,-
 • De zonnepanelen gaan 25 jaar mee, maar door degradatie leveren ze wel elk jaar iets minder elektriciteit op. We nemen aan dat de zonnepanelen elk jaar 0,5% minder elektriciteit
  opwekken (deze waarde zit vaak in de range van 0,4% tot 0,7%).
 • De omvormer gaat minder lang mee. In de 25 jaar dat de zonnepanelen operationeel zijn, moet er eenmaal onderhoud gepleegd worden aan de omvormer (na 12,5 jaar). Dit onderhoudsbedrag is gelijk 50% van de huidige prijs van de omvormer.
 • De spaarrente is 1,5%. Dit is het gemiddelde rentepercentage. Een vrij opneembare spaarrekening heeft een wat lagere rente dan een depositorekening.
 • Jan en Ank betalen op dit moment €0,20/kWh voor stroom.
 • Belangrijk voor de impact van de salderingsregeling is de verhouding tussen hoeveel stroom er direct zelf wordt verbruikt en hoeveel er teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. Wanneer de jaarlijkse opgewekte elektriciteit ongeveer gelijk is aan het jaarlijkse verbruik, wordt gemiddeld 30% direct zelf verbruikt en 70% geleverd aan het elektriciteitsnet.
 • We nemen aan dat de elektriciteitsprijs de komende jaren niet stijgt.

Al deze standaard aangenomen waarden heeft Fritts in de berekening gestopt. Daarbij is er ook rekening gehouden met de mogelijke aanpassingen in de salderingsregeling. Deze 4 scenario’s zijn uitgewerkt in onderstaande grafieken.

Scenario A (saldering blijft in huidige vorm bestaan na 2020) ziet er als volgt uit:

Vergelijking zonnepanelen A

In deze situatie is het rendement op je spaarrekening 1,5% en het rendement op je zonnepanelen 5,1%. Na 7,7 jaar heb je meer geld op je bankrekening staan met zonnepanelen dan zonder zonnepanelen.

Scenario B ziet er als volgt uit:

Vergelijking zonnepanelen B

Doordat de vergoeding voor het terugleveren lager is dan in scenario A, is het rendement op je investering ook lager. Het rendement op je spaarrekening is 1,5% en op de zonnepanelen is je rendement 4,4%.

Scenario C geeft de volgende grafiek:

Vergelijking zonnepanelen C

Door het afnemen van de terugleververgoeding, stijgt je banksaldo steeds minder snel. Toch is het rendement nog steeds hoger dan je spaargeld. Je rendement op je spaarrekening is 1,5% en op je zonnepanelen 3,6%.

En wat gebeurt er als de salderingsregeling na 2020 in één klap wordt afgeschaft?

Vergelijking zonnepanelen D

In dit geval duurt het langer voordat je de zonnepanelen hebt terugverdiend, maar is het rendement nog steeds hoger dan de spaarrekening. Het rendement op je zonnepanelen is in dit scenario nog steeds 2,5%.

Conclusie

Ja, zonnepanelen leveren een hoger rendement dan je spaarrekening, ook met veilige aannames. Want zo krijg je volgens Fritts het eerlijke verhaal. Er is bijvoorbeeld aangenomen dat de elektriciteitsprijzen de komende 25 jaar niet zullen stijgen. En dat je 30% van de stroom direct zelf blijft verbruiken. Dit verbruik kan je omhoog krijgen. Door bijvoorbeeld te wassen als de zon schijnt. Of je huis elektrisch te verwarmen. Of door de stroom op te slaan in een batterij en later te gebruiken. Of een elektrische auto te gaan rijden. Hoe meer stroom je van je zonnepanelen direct zelf kan gebruiken, hoe minder afhankelijk je bent van de salderingsregeling en de vergoeding die je krijgt voor teruglevering.

Hopelijk helpt dit verhaal je met inzicht krijgen over de financiële voordelen van zonnepanelen. Wellicht iets te lang om tijdens de volgende verjaardag uit te leggen, maar wel belangrijk om voor jezelf inzichtelijk te hebben voordat je die grote investering doet.

Mocht je hierover nog vragen hebben, stuur dan zeker een berichtje of laat iets achter in de community. De missie van Fritts is om jou te helpen met het zelf opwekken van stroom. Laten we dat vooral snel doen!

Fritts zonnepanelen community. Voor alle vragen over zonnepanelen.
Lex Schiebaan
Lex Schiebaan is gek van zonne-energie. Zonnepanelen zijn hot. Je ziet ze steeds meer en je kan ze overal kopen. En dat is goed want zonne-energie gaat ons leven veranderen, echt veranderen. Lex is oprichter van Fritts.nl en helpt zowel consumenten, bedrijven en installateurs met de juiste keuzes maken. Hopelijk gaat door alle kennis te delen zonne-energie net even wat sneller Nederland veroveren. Want we zijn pas net begonnen...

Comment Section

94 reacties op “Rendement op zonnepanelen; het eerlijke verhaal


Door Jeroen op 10 oktober 2021

Als ik jou 3150Kwh deel door 365 dagen, dan kom ik op 8.6 kWh per dag. Nou, ik had 15 panelen, maar heb van mijn leven nog nooit gemiddeld 8.6Kwh geproduceerd. Laat je niks wijsmaken, mijn berekeningen van echte productie geven aan dat je in werkelijkheid een derde daarvan produceert. Zelf vastgesteld. En ja ze lagen op het zuiden en zijn meerdere keren gemeten. Ook door mijzelf (ben Electro technisch ingenieur, dus zeker niet onwetend).


Door Peter op 13 januari 2021

Dag Maarten,
Ook na jaren nog steeds een relevante redenering, goed om het zo compleet naast elkaar te zien. Zou ik het excel bestand ook van je mogen ontvangen? Vriendelijke groeten, Peter


Door Ad Molenaar op 9 december 2020

Dank Rik, duidelijk, zou graag het EXCEL sheet van je willen ontvangen. Kan dat?


Door Floris op 31 mei 2020

Iedere investering vraagt om een heldere business case waarbij de ene met de andere investering kan worden vergeleken. Ik zou graag de excel ontvangen of downloaden om dit te kunnen doen.


Door Henk op 30 april 2020

Je kunt hent investeringsbedrag ook aflossen op je hypotheek. Dan worden zonnepanelen steeds minder aantrekkelijk.


Door Sjoerd op 13 april 2020

Op internet lees ik dat je per jaar tussen de 100 en 200 euro kwijt bent aan onderhoud van zonnepanelen (schoonmaken e.d.). Als je deze kosten meeneemt dan wordt mijn inziens het rendement een stuk lager. Over 25 jaar spreek je dan over 2500 tot 5000 euro.


Door Luc op 8 april 2020

Super duidelijk verhaal. Zou ik het excell bestand van je mogen ontvangen? Zou super tof zijn!


Door Floris op 31 mei 2020

Ik heb dezelfde vraag. Waar kunnen we de excel downloaden? Mijn situatie is anders, en de werkelijkheid is nu anders.


Door Marc op 3 april 2020

Ik wil het verbruik versus teruglevering berekenen. Nu krijg ik geen duidelijk antwoord van de energieleverancier. Heb jij hier een excel betand voor?


Door Maarten op 5 maart 2020

Hoi Maarten,
Interessant verhaal, graag zou ik ook het excel bestand ontvangen om een en ander door te rekenen.

Bedankt alvast!
Grt. Maarten


Door Wilbert op 17 februari 2020

Duidelijk verhaal. Zou graag het Excel bestand ontvangen om mijn scenario door te rekenen. Zou ik deze mogen ontvangen?


Door mleenen op 9 januari 2020

Hoi Maarten, zou je me de excel file kunnen doormailen waarmee je de berekening hebt gemaakt?


Door Tijn Lavrijsen op 25 december 2019

Hoi Maarten,

Helder visie,
indien mogelijk zou ik ook graag het spreadsheet ontvangen.
Hoi Maarten

Helder verhaal.
Graag zou ik het spreadsheet mogen ontvangen om er zelf eens wat verder mee aan de slag te gaan.


Door Branko op 4 december 2019

Helder uiteengezet! dank je wel. Ik zou ook graag de Exel ontvangen. Heb een wat ingewikkeld dak. Dank


Door Piet op 17 november 2019

hallo Maarten, ik zou ook graag de excell ontvangen. Ben studie aan het maken van panelen, warmtepomp en e-auto (heb ik al). quitte spelen is goed genoeg. maar termijn 15 jaar likt me in dit geval realistixcher, dus als je daarover nog aanvullende informatie hebt, graag.


Door Geert op 9 november 2019

Mooie uiteenzetting, wil je mij het excel sturen? Bij voorbaat dank!


Door Keesjan op 18 oktober 2019

Hoi maarten,
dank voor je duidelijke artikel
zou ik de excel ook mogen ontvnagne?


Door Martin op 12 oktober 2019

Mooi en duidelijk verhaal Maarten. Zou ik het excel bestand van je mogen ontvangen


Door Margot Vos op 10 oktober 2019

Ik zit er ook midden in. Wel of geen zonnepanalen! Zou ik ook de rekensheet mogen ontvangen. BVD


Door Jack op 7 oktober 2019

Beste Maarten, Was ook op zoek naar een excel sheet voor de berekening van onze zonnepanelen en kwam op jouw artikel uit. Leuk om te lezen en nuttige tips. Zouden wij de excelsheet ook mogen ontvangen.


Door Peter Snijders op 29 september 2019

Hallo Maarten ik heb mij ook op de zonnepanelen markt gestort maar valt niet mee zou U mij ook het excel bestand kunnen sturen bij voorbaat dank


Door Jack op 7 oktober 2019

Beste Maarten, Was ook op zoek naar een excel sheet voor de berekening van onze zonnepanelen en kwam op jouw artikel uit. Leuk om te lezen en nuttige tips. Zouden wij de excelsheet ook mogen ontvangen.


Door Rob ebberink op 13 augustus 2019

verborgen stroomverbruik omvormer ?


Door Geert Bergsma op 10 juli 2019

Beste fritts. Interessant artikel. Goed om ook te berekenen wat het effect is van het verlagen van de energiebelasting met 5 cent zoals staat in het klimaatkoord. Verder wil ik ook wel de spreadsheet. Groet geert


Door harry stokman op 3 juli 2019

goed verhaal ! als het kan zou ik ook graag het excelsheet van u ontvangen
bij voorbaat dank


Door harry stoman op 3 juli 2019

goed verhaal !


Door Remko Aalbers op 15 juni 2019

Hoi Maarten,
Graag zou ik ook jouw Excel sheet ontvangen. Waarnaar wij hopelijk met een goed gevoel de juiste keuze kunnen maken wel of geen zonnepanelen aanschaffen.
Hartelijk dank alvast.
Gr Remko


Door Jaap v Dijk op 27 mei 2019

Beste Maarten, dank je voor dit uitermate nuttige artikel! dit verhelderd een hoop. Zou ik ajb ook jouw excel sheet mogen ontvangen? Ik zou me er graag nog iets verder in willen verdiepen! Alvast bedankt! Groeten, Jaap


Door Fulco op 9 mei 2019

Hoi Maarten,

Wij zijn ook bezig met zonnepanelen zou ik jou Excel mogen gebruiken?

Groeten Fulco


Door Sander op 30 april 2019

Interessant artikel, zou ook graag de excel file willen ontvangen om e.e.a. te kunnen berekenen.


Door John Gam op 24 april 2019

Zoals gezegd zijn de berekeningen en de aannames legio. De grootste en meest negatieve aanname is de 1,5% rente op een spaarrekening. Los van het feit dat je nergens 1,5% rente op een spaarreking meer ontvangt, levert het beleggen van je spaarcenten vele male hogere rendementen.
Op dit moment zijn er meerdere beleggingen die alleen al dit jaar tot nu toe meer dan 20% rendement hebben staan.
Het uitzicht op enkele duizenden euro’s na een periode van 15 tot 25 jaar met een investering in zonnepanelen is angstaanjagend.

Als je iets goeds voor het milieu wilt doen, zijn zonnepanelen prima. Maar ga er niet van uit dat je het kunt doen om ‘geld te verdienen’ want je komt gegarandeerd van een koude kermis thuis.


Door Reinier op 23 juni 2019

Er vanuit gaan dat het rendement op beleggingen de komende 20 jaar 20% blijft, is ook een garantie voor een koude kermis. Gemiddeld rendement op aandelen de afgelopen 100 jaar was zo’n 5%.


Door Rob op 30 juni 2019

Deposito 5 jaar 1.5%, 10 jaar deposito is 1.75% Bigbank.
Ik vind je negatieve prognose wel erg positief. Realistisch scenario.
Extra verzekeren hagelschade kost geld. En eigen risico ben je kwijt als verzekering uitkeert. Leverancier failliet. Paneel 1 kapot 10 jaar. Kosten reparatie + paneel 400?
Omvormer 1 kapot na 7 jaar. Omvormer 2 na 14 jaar.
Paneel 2 kapot na 14 jaar.
Terugverdientijd never.


Door tim van schaijk op 26 november 2020

kort door de bocht met helaas weinig verstand van zaken, waarom neem je de moeite


Door Suzanne op 22 april 2019

Beste Maarten, ook ik zou graag het Excel bestand willen ontvangen. Kan je deze delen?


Door L op 19 april 2019

Hoi Maarten, erg interessant artikel, mijn complimenten! Zou je mij ook het excelbestand kunnen toesturen?

Alvast bedankt.


Door Chris op 4 maart 2019

Beste Maarten,
Ik mis in jouw verhaal dat veel gemeenten de panelen gaan meetellen bij de WOZ-waarde en dat je dan dus meer OZB gaat betalen door de zonnepanelen.
Wat weet je van difuse zonnepanelen, die wil ik namelijk boven het dak van een te bouwen serre plaatsen.


Door Han op 2 maart 2019

Dag Maarten, Ik ontdek vandaag pas deze blog, maar heb zelf al sinds 2003 pv-panelen, in 2011 resp 2012 uitgebreid en sindsdien op jaar basis netto terugleverancier. Wat ik in je verhaal over financieel rendement niet terug vind; Afhankelijk van je vermogen/spaarsaldo geeft het vermijden van de vermogensrendementheffing, over het aan panelen gespendeerde bedrag, voor sommige kopers nog een extra voordeel aan investeren in pv. (1,2%?) Zit dit wel in je excel-berekening? mvg Han
(ps zou ik die excel-sheet mogen ontvangen?)


Door Ronald de Bruijn op 24 februari 2019

Maarten,
Met de huidige ontwikkeling van de salderingsregeling (ik verwacht dat deze komt te vervallen net zoals alle duurzaamheidsregelingen die een financieel succes zijn voor burgers). Is het dan zinvol om de aantal zonnepanelen af te stemmen op je piekverbruik i.p.v. je jaarverbruik?


Door Ronald de bruijn op 24 februari 2019

Hallo Maarten,
Ik ontvang ook graag het excel-bestand.
Gr Ronald


Door remco op 3 februari 2019

Ik heb ook intresse in de excel sheet zou je die willen sturen of publiceren?


Door Sebastien op 10 november 2018

Hoi Maarten ik heb ook interesse in jouw Excel sheet berekening. Indien je ook een berekening hebt icm met SDE en evt een financiering, dan verneem ik die graag.


Door Riet op 5 oktober 2018

Hallo Fritts,,
Hier worden veel dingen geschreven wat ik zelf ook steeds
bedenk, maar die niet in offertes worden opgenomen.
Ik ben bezig me te oriënteren, maar twijfel sterk over het rendement t.o.v. de investering.,


Door Riet op 5 oktober 2018

Ik was iets te snel. Ik zou ook graag je Excel sheet willen ontvangen.
bvd. Riet


Door Clarinus Rietberg op 3 augustus 2018

Hoi Maarten,
Duidelijk verhaal. Ook ik ben momenteel een en ander aan het uitzoeken en uitrekenen. Zou je mij ook je excel willen sturen? Dank daarvoor.


Door Wim Riethoff op 12 september 2018

Hoi Maarten,
ik ben ook voornemens om panelen aan te schaffen. de aanbieder geeft mij alleen een totaal bedrag wat ik per jaar kan terug verdienen maar hoe het nu echt in elkaar zit kom ik niet achter. Is het mogelijk om je Excel te ontvangen? Je verhaal leverde mij al veel meer duidelijkheid! Alvast bedankt


Door John Wouters op 30 juli 2018

Beste Maarten,
Ook ik ben mij aan het verdiepen in de materie.
Er wordt gerekend met termijnen van 25 jaar.
Ik denk niet dat dit reel is gezien de technische ontwikkelingen.
Zelf verwacht ik dat de rendementen van de panelen binnen nu en 10 jaar grote stappen gaan maken waardoor de nu aangeschafte panelen veel eerder zullen worden vervangen.
Ook verwacht ik dat er voor elke belasting van het net zal moeten worden betaald.
Tel daar bij op dat er net als in Duitsland een overschot aan electriciteit komt waardoor je bijna niets meer gaat terug krijgen voor de geleverde stroom.
Erg moeilijk om dan een afweging te maken aangaande de juiste panelen.


Door Peter Franke op 23 juni 2018

Maarten, uitputten van reserves e.d. Ik kan je berekeningen over rendement wel volgen, maar… zonnepanelen worden geproduceerd m.b.v. kolen electriciteit, milieu winst?


Door Piet op 11 juni 2018

Hoi Maarten, heel veel dank voor je heldere uiteenzetting. Ik probeer samen met mijn buren een berekening te maken maar dat is niet eenvoudig. Ik zou heel graag jou Excel willen ontvangen om een eerlijke berekening te kunnen uitvoeren. Alvast dank. Piet


Door Peter Minkenberg op 5 juni 2018

Hoi Maarten,
Heldere uitleg, ben momenteel ook een en ander aan het uitzoeken en daarbij is jouw verhaal een welkome aanvulling. Zou graag jouw excel willen ontvangen. Dank daarvoor.


Door Hep Beetsma op 1 juni 2018

Beste Maarten, interessant te lezen hoe je zo even een paar slimme conclusies trekt. De eerste reacties zijn al weer van een tijdje terug maar aanschaf wel/niet houdt gelukkig ook nu nog een boel mensen bezig. Mij ook! Mag ik een kopie van jouw excel rekenbestand? Mijn kostenoverzicht ziet er denk ik iets anders omdat ik een vrij klein plat dak heb. Ben erg benieuwd.


Door Etienne op 28 mei 2018

Hoi Maarten, duidelijke uitleg!
Zou je mij het excelbestand kunnen toesturen? Alvast bedankt!


Door Stefan op 30 april 2018

Hi Maarten,
Dank voor de uitleg. Zou je me de Excelsheet ook kunnen toesturen. Alvast bedankt!
Gr Stefan


Door Jaap van Steenbergen op 16 april 2018

Dag Maarten,
Lees dit alles pas nu (april 2018) voor het eerst n.a.v. IKEA-offerte voor zonnepanelen. Hoe staat de situatie anno 2018 er voor? En, is IKEA een goede aanbieder tegen een redelijk concurrerende prijs. Hoor het graag.
vr. gr.
Jaap


Door Marco op 7 april 2018

Hallo Maarten, ik ben erg benieuwd naar onze sityatie obv van jouw excelberekening. Kun je die toesturen?


Door E.J. op 5 april 2018

Maarten, ik heb alles doorgelezen, ik ben bezig alles te vergelijken daarom vraag ik ook om je Exel bestand. daarnaast als je goed zoekt valt het mij op dat haast 75% van de panelen uit China komen, dus let ik goed op de TUV keuring, daaronder zit er een die schrijft TUF , hi hi, en dat moet je dan geloven het zal wel zo,n cowboy zijn in deze branche, maar ook valt mij op dat de E-leveranciers graag een slimme meter plaatsen. Zit hier niet een addertje, zodat je meer terug lever dan dat er gemeten wordt, is daar al onderzoek naar gedaan. Voorbeeld hiervan, mijn kleindochter haar vriend plaatst zonnepanelen, ook de aansluiting is hij voor gecertificeerd , en die zegt je meter , een
SIEMENS 7CA54-31-336-88 380/220v 3×10[30] A oude zwarte van denk ik 40 jaar oud is prima, maar de diverse zonnepaneel bedrijven raden een nieuwe aan.


Door Jos op 2 februari 2018

Heb het verhaal nu pas gelezen en de salderingsregeling is reeds aangepast. Ben echter van mening dat dit toch niet het hele verhaal is. Hoe zit het met jaarlijks onderhoud? Hoeveel ben ok kwijt aan storingen? De komende 25 jaar? Hoe zit het met het rendement? Rendement is zoveel als het slechtste paneel? Na 12,5 jaar slechts 50% kosten van de huidige waarde van de omvormer? Vermoed dat dat 100% is + de eventuele prijsstijging. En als laatste maar beslist niet te vergeten. Wat gaat na 25 jaar het afvoeren van de panelen kosten? Kan toch niet zo zijn die dan nog leeft dan zorgt?
Benieuwd naar uw reactie.


Door Jacques op 29 april 2019

Wat ik bij veel mensen mis is het feit dat je over 25 jaar weer nieuwe panelen moet laten installeren eb kopen. Dit moet je ook betalen en dus meeberekenen in de terugverdientijd. Onze energiebehoefte is dan ook weer enorm gestegen en er zal behoorlijk geinversteerd moeten worden.


Door Stefan op 7 januari 2018

Hallo Maarten,
Interessant verhaal. Kan je mij de excelsheet ook toesturen?
Alvast dank,
Stefan


Door Hans op 2 november 2017

Hoi Maarten, een duidelijke uitleg en mijn interesse voor aanschaf is hierdoor wel weer groter geworden. Mijn probleem is wel voor welk merk zonnepaneel de juiste is want er zijn er zoveel en wat is dan de beste keuze.


Door Bart op 11 september 2017

Hoi Maarten,
Helder verhaal. Ik zou ook graag het excelbestand van je ontvangen. Alvast dank!
Gr, Bart


Door Cor op 14 juli 2017

De KW prijs is bij diverse leveranciers al gezakt naar 18 cent, het rendement is dan al een stuk minder, overstappen van E-leverancier met zonnepanelen wordt minder snel gedaan, omdat dit nogal eens problemen oplevert met de saldering. Hierdoor loopt men dan eventueel ook een stukje voordeel mis, bij 18 cent/kw en het missen van 100 euro/jaar overstap premie, eerlijk verhaal is dan minimaal 10 jaar voordat de zonnepanelen zijn terug verdient


Door Maarten de Vlugt op 17 juli 2017

Hoi Cor, dank voor je reactie. Heb je slechte ervaringen met het overstappen van energieleverancier terwijl je zonnepanelen hebt? Of heb je dat van andere mensen gehoord? Ben benieuwd naar de ervaringen!


Door Wouter op 23 maart 2017

Hallo, ik ben ook erg benieuwd naar de excel. Zou je die kunnen toesturen?


Door JP Bechthold op 2 maart 2017

Hoi Maarten, duidelijk verhaal waar ik zelf ook wel eens mee wil rekenen. Zou jij mij de spreadsheet willen mailen?
Alvast bedankt.


Door Jan op 22 februari 2017

Helder verhaal. Ik kwam op deze site omdat ik één goed zonnepaneel zoek voor op een motorboot. Maar ik ga me erin verdiepen voor eventuele zonnepanelen op mijn huis. ook ik ontvang graag het Excelsheet. En is dit verhaal ook in pdf te downloaden?


Door Maarten de Vlugt op 22 februari 2017

Hoi Jan,

Leuk dat we je interesse hebben gewekt om ook thuis over te stappen op zonnepanelen. Ik heb je zojuist een mailtje gestuurd. Ik hoop dat we je verder kunnen helpen met het kopen van zonnepanelen!


Door Arie Hulshof op 20 februari 2017

Maarten,
zou je mij ook het excel bestand kunnen toesturen?
Overigens wat de investering van Jan en Ank betreft € 5200,– voor 4100 wattPiek is heel veel minder dan ik voor 4 jaar geleden betaald heb (€ 7600 voor 4500 wattPiek incl. 15% subdidie). Is het de laatste jaren zoveel goedkoper geworden.?


Door Maarten de Vlugt op 22 februari 2017

Hoi Arie,

Ik heb je het bestand gemaild. Het afgelopen jaar zijn zonnepanelen verder in prijs gedaald. Hier staat wel tegenover dat je ook minder lang de garantie van het salderen hebt.

Maarten


Door Jan Hankel op 8 februari 2017

Dag Maarten
Zou je mij de Excelsheet willen toesturen?
Alvast bedankt
Vr. groet
Jan


Door Maarten de Vlugt op 22 februari 2017

Hoi Jan,

Ik heb je zojuist een mailjte gestuurd. Ik hoop dat we je verder kunnen helpen met het aanvragen van offertes.

Groet Maarten


Door Bart op 17 januari 2017

Hallo Maarten,
Graag zou ik ook het exceldocument ontvangen. Je gaat niet in op mogelijkheid om een duurzaamheidsleningen af te sluiten. De rente van de lening is altijd 3% lager dan het normale markttarief, met een minimum van 0,5%. Heb je dit bewust buiten beschouwing gelaten?


Door Maarten op 23 januari 2017

Er zijn inderdaad verschillende mogelijkheden om, tegen gunstige rentetarieven, geld te lenen om zonnepanelen aan te schaffen. Dit kan op regionaal niveau en op landelijk niveau. Op landelijk niveau heeft de overheid, samen met de Rabobank en de ASN bank, een energiebespaarfonds opgericht. Hier kun je een lening afsluiten voor het kopen van zonnepanelen. De voorwaarde is wel dat je maximaal 75% van het geleende bedrag besteedt aan zonnepanelen en minimaal 25% aan energiebesparende maatregelen. De rente staat voor de hele periode vast en is voor 10 jaar ongeveer 2,6%. Ik kan dus niet vinden dat deze rente altijd 3% lager is dan het markttarief, waar heb je dat gevonden? Meer informatie kan je vinden op http://www.ikinvesteerslim.nl

Ook veel provincies en gemeenten hebben mogelijkheden om zonnepanelen te financieren. De verschillen tussen de leningen zijn vaak klein, al kan er wel een verschil zijn in voorwaarden. Zo kun je in de gemeente Utrecht geld lenen voor het kopen van zonnepanelen. De rente bij deze lening is een stuk lager (momenteel 1,6%), maar geldt er wel een maximaal inkomen voor je huishouden. Het loont de moeite om uit te zoeken of er lokale duurzaamheidsleningen voor jouw toepasbaar zijn.

Een handig overzicht van alle lokale en regionale mogelijkheden om duurzaamheidsleningen af te sluiten vind je op de website van de energiesubsidiewijzer. Dit is http://www.energiesubsidiewijzer.nl

Ik stuur je de Excel op!Door Patrick op 15 januari 2017

“(…)door te wassen als de zon schijnt(…)”. Betekend dat, dat je per dag ‘afgerekend’ wordt op salderen? Er wordt toch gekeken naar het jaarverbruik/opbrengst?


Door Maarten de Vlugt op 16 januari 2017

Er wordt gekeken naar jaarlijks verbruik en jaarlijkse opbrengst. Maar er wordt gekeken naar het deel dat terug het net op gaat. Door vaak te wassen terwijl de zon schijnt, kan je zorgen dat je meer elektriciteit zelf verbruikt, en dus minder terug levert. Dat is voordelig op het moment dat je niet meer mag salderen.


Door Tim Evertsen op 3 januari 2017

Beste Maarten,
Bedankt voor de duidelijke uitleg. Ik ben momenteel in onderzoek naar het laten plaatsen van zonnepanelen. Jouw uitleg en duidelijke site is een welkome aanvulling. Zou je mij de Excel sheet toe willen sturen. Alvast bedankt voor je input.
Mvg, Tim


Door Maarten de Vlugt op 16 januari 2017

Hoi Tim, ik heb je de excel een tijdje geleden gestuurd. Hoe gaat het met de zoektocht naar panelen?


Door Tom op 3 december 2016

Prima verhaal.
Maarten, zou je met de excelsheet kunnen toesturen?
Ik ben nl erg benieuwd hoe dit gaat passen op onze situatie.
Alvast bedankt!


Door Maarten de Vlugt op 16 januari 2017

Hoi Tom, hoe gaat het met de zonnepanelen?


Door Richard van Velde op 2 december 2016

Wat ik nu altijd zo bijzonder vind op alles site die ik lees!
Iedereen rekent met de KW/h prijs die men betaald aan de energie leverancier. Men houdt alleen nergens rekening met de Energie vermindering op de jaarnota die voor stroom € 367,- per huishouden is. Kortom. ik vraag me af of het wel zo rendabel is


Door Maarten de Vlugt op 2 december 2016

Hoi Richard,

Kun je toelichten wat je bedoelt met dat niemand rekening houdt met de €367 vermindering op de jaarnota?
Wat ik in mijn verhaal duidelijk probeer te maken is dat je een investering doet in zonnepanelen en je dit terugverdient op 2 manieren. De eerste manier is dat een deel van de stroom zelf wordt verbruikt. Hierdoor heb je energievermindering op de jaarnota, want je koopt minder stroom van je leverancier. De tweede manier is dat je de overige stroom terug verkoopt aan het net. Hier krijg je moment je huidige kostprijs voor stroom voor terug van je leverancier (salderen).

Ik hoop van je te horen!

Maarten


Door Peter van Emmerik op 30 november 2016

Maarten, complimenten voor deze heldere uitwerking. Ik zou graag het excel bestand ontvangen.


Door Maarten de Vlugt op 2 december 2016

Zojuist naar je verstuurd! Veel succes met de aankoop.

Maarten


Door Nick op 18 november 2016

Maarten,
Kun je mij de excel ook sturen?
En nog een vraag, in je tekst wordt niet gesproken over de eventuele waardevermeerdering van je huis. Wat is je mening daarover? Dus stel ik verkoop mijn huis na 7 jaar zouden de zonnepanelen dan theoretisch gezien nog iets betekenen in de verkoopprijs van mijn huis?


Door Maarten de Vlugt op 28 november 2016

Hoi Nick,

Ik heb de Excel naar je gestuurd. Hierin wordt geen rekening gehouden met eventuele waardevermeerdering van je huis. Maar die waardevermeerdering is er wel degelijk. Volgens een onderzoek van de TU Eindhoven zelf €7.000,-. Uiteraard is dit altijd moeilijk echt hard te maken. De één heeft er wel veel voor over, de ander misschien niks. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit in de toekomst steeds belangrijker wordt, en dus steeds vaker zal zorgen voor waardevermeerdering van je huis.

Voor onderzoek TU eindhoven zie: https://www.tue.nl/universiteit/nieuws-en-pers/nieuws/22-07-2013-onderzoek-zonnepanelen-maken-huis-beter-verkoopbaar/

Maarten


Door Wim op 22 oktober 2016

Hoi Maarten, kun je mij je excel ook sturen


Door Maarten de Vlugt op 24 oktober 2016

Hoi Wim,
Ik heb het je zojuist gemaild.


Door Wouter op 11 maart 2019

Hoi Maarten,

Duidelijke uiteenzetting, zelf ook veel interesse in het excel documenten.

Zou je mij deze kunnen toe doen?

Met vriendelijke groet,

Wouter


Door Rene op 14 oktober 2016

Hoi Maarten, kan je mij het excel bestand nog sturen? Ik heb al gemaild


Door Maarten op 17 oktober 2016

Hoi Rene,

Ik heb het je zojuist gemaild.


Door Twan op 21 maart 2019

Super duidelijk verhaal. Zou ik het excell bestand van je mogen ontvangen?


Door Rik op 13 oktober 2016

Helder en compleet verhaal Maarten, ga ik gebruiken om m’n vrouw te overtuigen 🙂


Door Maarten op 13 oktober 2016

Dank Rik, ik hoop dat het lukt!

Plaats een reactie
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.