Opleverdocumentatie

In de offerte staat dat de installatie wordt opgeleverd met minimaal de volgende documenten:
  • Datasheets van alle gebruikte materialen
  • Handleiding van de omvormer
  • Opleverdocument waarin staat of de installatie voldoet aan de eisen en de gemeten waarden kloppen aan de berekende waarden.
  • Flashtestdata van de panelen.
  • Informatie over verzekeringen, aanmelden bij de netbeheerder en garanties.
Reactie plaatsen