Zekerheden en de juiste installateur voor zonnepanelen kiezen
17 maart 2017 
7 min. leestijd

Zekerheden en de juiste installateur voor zonnepanelen kiezen

WAARSCHUWING: De verschillende zekerheden bieden houvast in geval van: algemene argwaan, twijfel aan expertise en risicomijdende gedrag i.r.t. een onzeker toekomstbeeld.

Intro

Zonnepanelen, je koopt ze voor minstens 25 jaar en ze dienen maar één doel: jou voorzien van duurzame elektriciteit. Je wilt dan ook dat de zonnepanelen zo lang en zo goed mogelijk elektriciteit opwekken. Maar hoe krijg jij de zekerheid, dat de zonnepanelen die jij kiest, dit gaat leveren?

Waarborgfondsen, brancheverenigingen, keurmerken, certificaten, erkenningen, (opbrengst)garanties & verzekeringen. Als je offertes opvraagt voor zonnepanelen en in gesprek gaat met aanbieders wordt je ermee overladen. Wat betekenen deze kreten, wat is het waard en heb wat heb je er echt aan? Fritts vertelt je precies hoe het zit! Er is namelijk een waaier aan allerlei zekerheden op de markt te vinden.

Zekerheden Fritts

De verschillende ‘zekerheden’ op een rij

Voordat Fritts je een inzicht kan geven of het de moeite waarde is met een aanbieder in zee te gaan die jou extra zekerheden biedt, tonen we eerst alle opties op een rij. De zekerheden lopen uiteen van zekerheid over het aanbetaalde bedrag, tot aan een volledige zekerheid van opbrengst over de gehele levensduur van je installatie.

Let op! Voor niets gaat de zon op, want extra zekerheden kosten geld. Met Fritts weet je zeker dat als je betaalt voor een extra zekerheid, dat je er ook iets aan hebt! Hieronder vind je alle zekerheden op een rij.

Marktinstrumenten die aanbieders gebruiken om consumenten een vorm van zekerheid te bieden in de particuliere zonne-energiesector in Nederland


(-)Voldoet niet; (v)Voldoet wel; (++) extra waardering Fritts

Waarborgfonds/ branchevereniging

De aanbetaling

De materiaalkosten (panelen en omvormer) zijn een groot component in de offerte van een zonnepanelensysteem. Sommige aanbieders vragen om een aanbetaling en de rest van betaling bij oplevering van een werkend systeem. Faillissementen komen in iedere sector voor, zo ook in de zonnepanelensector. Wat veel mensen niet weten, is dat een aanbetaling aan een failliete partij ook verdwijnt naar de curator. Dit geld is dus foetsie.

Er bestaan ‘waarborgfondsen’ zoals SGZE en ZonZekerZonderZorgen waar dit risico wordt gedragen door aangesloten installateurs. Dit fonds wordt gevuld door lidmaatschap en een afdracht per geïnstalleerd zonnepaneel. De kracht van een waarborgfonds is het aantal aangesloten bedrijven. Zij vullen immers de pot in het geval van een probleem omtrent faillissement van één van de leden.

Er zijn installateurs die de aanbetaling anders organiseren. Het is mogelijk om de betaling te laten verlopen via Buy&Rely. Deze organisatie (onderdeel van ING) heeft een derdengelden rekening waarop de aanbetaling wordt gestort. Dit bedrag wordt pas aan de installerende partij overgemaakt op het moment dat het systeem is opgeleverd. Buy&Rely rekent kosten voor deze dienst die zijn verwerkt in jouw offerte.

Als jouw installateur wel aanbetaling vraagt, maar niet is aangehaakt bij één van deze initiatieven, dan kan je in het geval van twijfel (of argwaan) altijd vragen of je kan betalen bij oplevering. Vragen staat immers vrij!

De product/opbrengstgarantie van de fabrikant

Op de producten, zoals zonnepanelen en omvormers, die de installateur bij jou plaatst is garantie van functioneren afgegeven door de partij die het product gemaakt heeft. Aangezien deze garantietermijnen uiteenlopen van 10 tot 30 jaar is het belangrijk deze documentatie goed door te nemen. In het geval dat er iets structureel mis is met het systeem, heb je deze documenten nodig. Een goede installateur bewaard deze documenten voor je.

Echter, als de installateur in de garantietermijn de deuren mocht sluiten (om welke reden dan ook), dan ben je op jezelf aangewezen in het geval er iets gebeurt met je systeem. Als er iets mocht voorvallen, zijn er drie (4) opties:

  1. Je slaat je zelf voor je kop dat je een verkeerd keuze maakte (goedkoop = duurkoop)
  2. Je gaat zelf je gelijk halen.
  3. Je hebt gekocht bij een partij met een waarborgfonds die je helpt via een waarborgfonds om je gelijk te halen
  4. Je schakelt Fritts in om je te helpen (link invoegen opbrengstcheck)

En om maar meteen met de deur in huis te vallen: Garantie bij een fabriek, krijg je alleen als de fabriek nog bestaat. Is er geen fabriek, dan is er ook geen garantie. Europese fabrikanten zijn verplicht een wettelijke reservering te maken. Buiten Europa is de regelgeving mij onbekend. Er zijn fabrikanten die schermen met herverzekerings certificaten. Trap hier niet in. Deze zijn alleen geldig als de fabrikant zijn premie betaald. En dat doen failliete fabrikanten niet. Om te kunnen claimen bij de fabriek, moet je bij de partij zijn die het heeft geïmporteerd. Meestal de groothandel, maar soms ook de installateur. Er zijn (zoals hierboven beschreven) opties waarbij de zekerheid wordt gesteld dat je bij een waarborgfonds installateur alsnog een fabrieksgarantie kan claimen. Dit is een goed initiatief, echter luidt ons advies: kies een goed product! Een goedkoop en/of slecht product met veel garanties staat garant voor een hoop zorgen!

De geschillencommissie

Zowel waarborgfondsen als brancheverenigingen hebben geschillencommissies waarbij je terecht kan als er een geschil mocht ontstaan tussen jezelf en met je aanbieder. Lees de voorwaarden goed door, en zorg dat je sterk staat in het geval van een geschil.

Certificaten

De mannen van het installatiebedrijf zijn van het dak en de zon schijnt. Het systeem levert haar eerste kWh’en op. De producten zijn geleverd en geïnstalleerd. Ze liggen recht op het dak. Tijd om te betalen. Het systeem is opgeleverd. Echter, de zonnepanelen moeten wel meerdere dagen en jaren draaien. Hoe weet je zeker dat dit zo blijft, ook na de herfststormen en koude winters?

Proces certificering

Standaardisatie in installatiewerk en de documentatie van het geïnstalleerde werk moet zekerheid bieden om systemen te bouwen die jarenlang meekunnen. De sector heeft zich ontwikkeld en heeft een heus keurmerk voor installatiewerk dat volgens bepaalde regels is uitgevoerd. Het Zonnekeur-keurmerk ziet hierop toe en controleert de bedrijven. Op dit moment zijn er ruim 50 bedrijven aangesloten bij Zonnekeur.

Expertise certificering

Een andere erkenning van expertise zijn de ‘certificaten’ die fabrikanten van grote merken aan hun installateurs geven. Je ziet dan staan: Authorized Dealer of Certified Partner / Installer. De fabrikanten geven de installateurs trainingen waardoor ze kennis opdoen m.b.t. de producten die zij installeren. Het is een teken dat de installateur serieus omgaat met zijn eigen ontwikkeling om een goed product te installeren. Vraag aan jouw installateur die prat gaat op zijn erkenning, wat het bedrijf heeft gedaan om het certificaat te krijgen en bepaal of dit in jouw geval meerwaarde oplevert.

Opbrengstgarantie

Uiteindelijk kopen de meeste mensen een zonnepanelensysteem, omdat ze opbrengst willen halen. We willen kWh-uren van ons eigen dak en dit als verlaging terugzien op het energievoorschot in euro’s. 1 ding is zeker, zonder de kWh’en zijn er geen euro’s. Hoe zeker ben je van de opbrengst van jouw systeem? Aanbieders hebben verschillende ‘zekerheden’ bedacht om jou gerust te stellen. De kWh-garantie, de opbrengstgarantie, de opbrengstverzekering. Veel termen die hetzelfde moeten betekenen. Maar de belangrijkste vraag blijft: Hoeveel opbrengst wordt er ‘gegarandeerd’ en wie borgt deze beloftes?

Wat is gegarandeerd?

Iedereen die een opbrengstbelofte aangaat, doet er goed aan de polis door te lezen. Er zijn vele uitsluitingen, waarin de aanbieder niet over hoeft te gaan tot compensatie. De belangrijkste die wij zijn tegengekomen, is dat de beloofde opbrengst, lager wordt ingeschat dan de opbrengst die in de offerte wordt vermeld. Een ander belangrijk punt, is dat er een meer/minder clausule is opgenomen kan zijn. Daarmee kan de meeropbrengst in jaar 1 wordt verrekend met een mindere opbrengst in jaar 2. Zo is de opbrengst niet per jaar gegarandeerd, maar wordt deze uitgesmeerd over een bepaalde periode.

Wie borgt deze belofte?

Er zijn twee mogelijkheden om deze belofte te borgen. Via een extern fonds (vaak onderverzekerd bij een verzekeraar) of als reservering bij de aanbiedende partij op de balans.

De voorkeur van Fritts gaat uit naar een extern fonds. Je weet immers nooit of de aanbiedende partij in de toekomst in staat gaat zijn om vanuit eigen middelen jouw garantieclaim te kunnen betalen.

Uiteindelijk moet er voor deze garantie een extra premie worden betaald. Fritts ziet graag dat de consument zelf de premie afdraagt aan het fonds. In dat geval is er een directe afspraak tussen consument en fonds, en is de aanbiedende partij in de toekomst niet meer nodig om een claim omtrent niet-gehaalde opbrengsten, te af te handelen.

Vergeet niet, een opbrengstverzekering is geen noodzaak of verplichting. Als je overtuigd bent van de kwaliteit van je systeem en de partij die het aan je levert, zou ik er zelf niet voor kiezen.

Wanneer vindt Fritts een aanbieder OK?

Zoals hierboven benoemd, zijn er nogal wat partijen die strooien met allerhande zekerheden. Het is daardoor erg lastig om te bepalen welke garanties en beloftes waardevol voor je zijn. Waar moet je nou voor kiezen? Uiteindelijk is er geen standaard antwoord. Mensen verschillen nu eenmaal, wat ertoe leidt dat ze andere keuzes maken. Heb je de tijd genomen om alles van top tot teen uit te zoeken en heb je vertrouwen in de producten en de aanbieder, dan maak je een andere keuze dan mensen die minder tijd hebben genomen om hun aankoop te onderbouwen waardoor zij zich laten leiden door ‘schijnzekerheden’. In dat geval wordt er teveel betaald voor producten en garanties. Dat vinden wij vooral enorm zonde van uw geld.

Gratis voordeeltje van Fritts

Nu je alles op een rijtje hebt gekregen, is het tijd tot actie over te gaan. Fritts geeft je daarom graag het laatste zetje om over te stappen naar de zon als laatste energieleverancier. Bij Fritts kan je aanbieders vinden die zijn gecheckt op geleverd werk. Ook hebben we een helder overzicht van de zekerheden die zij bieden. Daarnaast, checken wij aan de hand van geijkte software de ware zoncapaciteit van je dak, zodat jij zeker kan zijn dat voorspelde opbrengst, ook daadwerkelijk geoogst kan worden van jouw dak.

Je kan HIER klikken om direct offertes aan te vragen via Fritts of een reactie achterlaten onder deze blog

*Opmerking van de auteur

Deze blog is geschreven om meer duidelijkheid te verschaffen in de Nederlandse zonne-energiemarkt als gevolg van een wildgroei aan ‘zekerheden’

Consumenten en bedrijven worden uitgenodigd om reacties te geven op dit artikel. De relevante op- en aanmerkingen zullen de kwaliteit van deze blog zeker verhogen!

Over de schrijver
Reactie plaatsen