Salderen

Voor zonne-energie hebben we in Nederland een mooi systeem dat salderen wordt genoemd. Kort gezegd is salderen het optellen en aftrekken. Dus de opgewekte energie mag worden afgetrokken van de afgenomen energie zonder dat daar energiebelasting en BTW over betaald moet worden. Oftewel een teruggeleverde kWh levert net zoveel op als een afgenomen kWh.

Als een gemiddeld gezin 3.500 kWh afneemt en 3.000 kWh zonne-energie opwekt dan moet men dus netto 500 kWh afrekenen.

Het salderen staat letterlijk in de wet beschreven en is dus een recht waar iedereen op kan bouwen. De energieleveranciers zijn er natuurlijk niet zo blij mee want dat kost hun omzet. Het gaat dus niet altijd goed met de administratie van de energieleveranciers. Gelukkig zijn de netbeheerders/meetverantwoordelijken in Nederland verantwoordelijk voor de meterstanden en daar kunnen we wel op bouwen. Alle meterstanden worden bijgehouden in het meetregister. Mochten er dus problemen zijn met salderen dan kunnen de netbeheerders (Liander, Stedin en Enexis) altijd uitkomst bieden.
Reactie plaatsen