Salderen: wat gebeurt er na 2020? Lees het hier
05 december 2016 
17 min. leestijd

Salderen: wat gebeurt er na 2020? Lees het hier

UPDATE: Salderen wordt in 2020 vervangen door terugleversubsidie. Lees het hier!

Het salderen van zonne-energie gaat na 2020 veranderen. Maar wat gaat er gebeuren? De plannen voor na 2020 worden nu gemaakt en uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet.

Salderen is een vorm van subsidie en kost de overheid dus geld. Nu wil iedereen natuurlijk een volledig energieneutraal Nederland, maar als het subsidiëren de overheid te veel geld dreigt te gaan kosten, dan grijpen ze in. In dit artikel duikt Fritts in de historie van het salderen: a) wat zijn de regels, b) wat kost het de overheid en c) wat levert het op. Een overzicht van alles wat er tot nu toe bekend is.

Inhoud (Salderen na 2020)

 1. Wat is salderen?
 2. Salderen in de wet
 3. Waarom wordt salderen aangepakt?
 4. Wat “kost” salderen nu?
 5. Maar wat wordt er vergeten?
 6. Wat kost salderen in 2025?
 7. Iedereen vergeet de consument!
 8. Wat is er nu bekend over salderen?
 9. Wat gaat er volgens mij gebeuren?
 10. Vertrouw jij de overheid?
 11. Waarom vandaag starten met zonnepanelen kopen?

Wat is salderen?


Moeilijke concepten legt Fritts uit met behulp van makkelijke beeldspraak. Salderen is het best uit te leggen met het kweken en verhandelen van kroppen sla uit eigen tuin.

Stel je voor, je kweekt sla in je tuin (toevallig ook met behulp van zonne-energie). Na een paar zomerse maanden heb je tien mooie kroppen sla. Dat is te veel om allemaal zelf op te eten. Je kan namelijk moeilijk dag en nacht door sla eten. Het zou handig zijn als je de overtollige sla kan verkopen (en dus ruilt met de markt voor geld). Je eet in een week drie kroppen sla (eigen gebruik) en verkoopt de rest aan de supermarkt (de energieleverancier) voor 1 euro per krop. Dat is mooi zeven euro in de pocket.

De komende weken wil je ook sla eten. Daarom koop je zeven weken lang elke week een nieuwe krop sla in de supermarkt voor 1 euro. Per saldo hou je dus geen geld over, maar heb je ook niets uitgegeven. Elke krop sla is 1 euro waard. Dit is een een vast bedrag dat je hebt afgesproken met de supermarkt voor de verkoop en inkoop van kroppen sla. Bij salderen geldt ook een vaste afspraak, die geborgd is door de door de overheid. Door deze afspraak, maak je geen winst of verlies en wordt de ‘overcapaciteit’ aan kroppen sla verdeelt tussen de supermarkt en je eigen behoefte zonder dat je daar een risico bij loopt.

salderen-van-zonne-energie-met-kroppen-sla

Met elektriciteit dat je zelf opwekt doe je precies hetzelfde. Alleen is elektriciteit niet zichtbaar dus het gebeurt zonder dat je het door hebt. Het gaat erom dat je precies hetzelfde bedrag voor de opgewekte elektriciteit krijgt als dat je normaal betaald aan de energiemaatschappij. Als je in een jaar precies evenveel stroom opwekt als dat je verbruikt, betaal je niks aan je energieleverancier. Ook al verbruik je op andere tijden dan dat je opwekt. Dat is salderen.

Salderen in de wet

Salderen is het hanteren van een vaste verkoop en inkoopvergoeding van stroom – ongeacht wanneer je het opwekt of verbruikt. Het salderen van zonnestroom is in 2004 (amendement 27 mei 2004 nr. 29372, 45)  opgenomen in de elektriciteitswet  1998 . Omdat het in de wet is opgenomen, moet iedereen zich aan houden. Toen de wet bedacht werd, waren zonnepanelen erg duur. Maar het was ook de tijd dat Nederland nog bij de koplopers van de wereld behoorde. Ja, echt waar. Nederland draaide mee in de top op het gebied van zonnepanelen, maar dat is een ander verhaal….

De salderingsregeling is altijd heel simpel geweest en gebleven. Juist omdat het zo simpel is, werkt het goed. De netbeheerders lezen jouw meter uit en geven dit door aan het meetregister. De energiemaatschappij haalt deze gegevens uit het meetregister en stuurt de factuur. Een energiemaatschappij verkoopt minder stroom aan iemand met zonnepanelen. Ze missen gemiddeld een omzet voor de niet-geleverde elektriciteit van 200 euro per jaar per huishouden. Aan de andere kant hoeft deze stroom ook niet ingekocht te worden. Deze regeling kost de energiemaatschappijen dus geen geld. (vergelijkbaar met een groenteboer die minder kroppen sla verkoopt aan mensen die een moestuin hebben) De echte pech ervaart de overheid. Als er geen transactie is tussen groenteboer en moestuineigenaar, (oftewel de energieproducent en de huiseigenaar) valt er ook geen belasting te heffen.

Salderingsregeling 2x aangepast

In de afgelopen 18 jaar is het salderingsartikel 2 maal aangepast. Beide keren in het voordeel van de zonnestroomproducent.

 • 26 februari 2011: van 3000 naar 5000 kWh

…..met een maximum van 5.000 kWh aan op het net ingevoede elektriciteit. Indien de hoeveelheid op het net ingevoede elektriciteit groter is dan 5000 kWh biedt de leverancier voor het meerdere een redelijke vergoeding op basis van artikel 95c, derde lid. (Bron)

 • 1 juli 2013: onbeperkt salderen

Het hele artikel met de beperking is vervallen. (Bron):

Salderen in de wet: Artikel 31c Elektriciteitswet

Na de 2 aanpassingen staat het salderen zo in de elektriciteitswet:

‘Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die duurzame elektriciteit invoeden op het net, berekent de leverancier het verbruik ten behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten door de aan het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net ingevoede elektriciteit, waarbij de vermindering maximaal de hoeveelheid aan het net onttrokken elektriciteit bedraagt.

Indien de door de afnemer, bedoeld in het eerste lid, op het net ingevoede hoeveelheid elektriciteit groter is dan de hoeveelheid die ingevolge die leden in mindering wordt gebracht op de aan het net onttrokken elektriciteit, betaalt de leverancier aan de betreffende afnemer voor het meerdere een redelijke vergoeding.’

  Waarom wordt salderen aangepakt?

  Salderen van zonnestroom is eigenlijk een soort subsidie (want de vaste vergoeding per opgewekte kWh die een eigenaar van zonnepanelen nu krijgt voor de op het net ingevoede elektriciteit is hoger dan de waarde van de elektriciteit. De waarde van elektriciteit verschilt per moment, maar is gemiddeld maar een paar cent per kWh. Toch krijg je voor je teruggeleverde stroom dezelfde vergoeding als je zelf voor de stroom betaalt, inclusief energiebelasting, btw en opslag duurzame energie). Een stimuleringsmaatregel van de overheid om Nederlanders enthousiast te maken voor zonnepanelen. Vroeger was de vergoeding erg weinig ten opzichte van de kostprijs van zonnepanelen. Maar door de enorme prijsdaling van zonnepanelen is het inmiddels erg aantrekkelijk om zonnepanelen te plaatsen.

  Nog niets aan de hand voor de overheid, want het is natuurlijk super dat Hollanders op eigen initiatief duurzamer worden. Maar voor de overheid zit het gevaar er in dat zonne-energie zo populair wordt, dat er te veel belastinginkomsten gemist worden. En salderen is in de huidige opzet niet beheersbaar, want er zit geen maximum aan.

  Om een idee te krijgen waar het heen gaat is het belangrijk om te weten wat de regeling nu kost en wat de regeling in de toekomst gaat kosten.

  Wat kost salderen nu?

  Salderen kost de overheid geld aan gemiste belastinginkomsten. Het gaat om energiebelasting en BTW. Je kan heel lang en ingewikkeld rekenen maar uiteindelijk is het vrij simpel als je een aantal aannames doet. Een belangrijk onderdeel van de kostencalculatie is de elektriciteitsprijs.

  Waaruit bestaat de elektriciteit prijs?

  De hoeveelheid elektriciteit wordt uitgedrukt in kWh. En de kWh prijs is eigenlijk maar een ingewikkelde samenstelling. Op de energierekening vind je de volgende prijscomponenten terug:

  • De prijs per kWh geleverde elektriciteit (vaak kale kWh prijs genoemd)
  • De energie belasting
  • De Opslag Duurzame Energie (ODE)
  • BTW over alle prijscomponenten
  • De totaalprijs

  Om makkelijk te rekenen bestaat de kWh prijs globaal uit 25% voor de daadwerkelijk geleverde elektriciteit (dat ontvangt de energiemaatschappij) en 75% is belasting en opslag.

  De aannames om makkelijk te rekenen:

  • Er staat 1,5 Gigawatt zonne-energie in Nederland
  • Daarvan valt 1 Gigawatt onder de salderingsregeling
  • Daarvan is 75% van consumenten én onder de 10.000 kWh
  • Zakelijk salderen nemen we voor het gemak niet mee omdat die weinig belasting betalen
  • Consumenten verbruiken 33,3% direct zelf (eigen verbruik)
  • Elke wattpiek levert 1 kWh op
  • Er wordt in 2016 500.000.000 kWh gesaldeerd

  Wat “kost” dat de overheid?

  • Een kWh kost in 2016 voor de consument 20 cent (makkelijk rekengetal)
  • De totaal prijs kWh 100 miljoen euro (500.000.000*20 cent)
  • Daarvan is 75% belasting
  • De overheid ontvangt 75 miljoen euro minder

  €75 miljoen is natuurlijk een hoop geld, bijna 5 euro per Nederlander. Maar als je kijkt naar andere regelingen en overheidsuitgaven, dan is het echt te verwaarlozen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de regeling SDE (stimulering duurzame energie) waar volgend jaar 12 miljard euro voor gereserveerd is. Dat kost meer dan 700 euro per Nederlander. En dan zullen we het maar niet hebben over de kosten van snelwegen (50 miljoen per kilometer) of de eindeloze subsidies aan de fossiele industrie zoals kolencentrales etc.

  Maar wat wordt er vergeten:

  Er zijn extra inkomsten voor de overheid én de technologie van batterijen heeft invloed op het de hoeveelheid stroom die gesaldeerd zal gaan worden.

  De kosten gaan altijd voor de baten uit. En kosten voor salderen mogen niet alleen worden gezien als kosten. Zonnepanelen leveren ook geld op voor de overheid, maar vaak op een andere manier. Bedrijven in de zonne-energiesector zorgen voor werkgelegenheid. Door deze werkgelegenheid zijn er meer belastinginkomsten. Denk maar eens aan al die verkopers, installateurs, reclamemakers, onderzoekers en productie mensen! Daarnaast dragen zonnepanelen op woonhuizen bij aan het energiebewustzijn. Mensen met zonnepanelen maken er vaak een sport van om zoveel mogelijk elektriciteit zelf op te wekken, en nog maar zo weinig mogelijk elektriciteit van het net te halen. Zonnepanelen zijn vaak een eerste stap, waarna andere energiebesparingsmaatregelen volgen.

  Zonne-energie zal sneller groeien dan men zich kan voorstellen. Er worden in de groeiprognoses géén technologische ontwikkelingen meegenomen, maar zijn er natuurlijk wel.

  • De opslag van zelf opgewekte stroom in batterijen zal goedkoper worden. In de toekomst zal de opslag nog maar een fractie kosten van wat het nu kost. Je kan er dus op wachten dat iedereen thuis een accu gaat plaatsen.
  • Er wordt steeds meer elektrisch gereden, wat er ook voor zorgt dat er minder elektriciteit aan het net geleverd wordt.
  • Nederland wordt gasloos, elk huis krijgt een warmtepomp die draait op elektriciteit. De ontwikkeling van warmtepompen in combinatie met de elektrische auto’s zal zorgen voor een veel hoger elektriciteitsverbruik “binnen” het huis. Door een hoger verbruik binnen de eigen woning, zal het net minder belast worden. En als de stroom het net niet op gaat, hoeft er ook niets gesaldeerd te worden.

  Wat kost salderen in 2025?

  Dat is natuurlijk glazen bollen werk, want niemand weet hoe populair zonnepanelen worden. Maar stel dat er 10x zoveel zonnepanelen komen die gaan salderen. Dan kost dat in 2025 in theorie 750 miljoen euro. Gezien de technologische ontwikkelingen durf ik zo al te stellen dat er een stuk minder terug geleverd gaat worden in de toekomst, dus schat ik de salderings kosten in 2025 op maximaal 250 miljoen euro per jaar.

  En die 250 miljoen boek je als overheid zo weg. Laat iedereen wat extra betalen voor niet 100% groene stroom. Of kijk eens kritisch naar de grote bedrijven die op dit moment nauwelijks energiebelasting betalen.

  Iedereen vergeet de consument

  Wat mij in alle discussies over salderen opvalt is dat iedereen de consument lijkt te vergeten. De minister en zijn ambtenaren benaderen alles vanuit een economisch oogpunt. Dat is natuurlijk ook logisch voor een ministerie van Economische Zaken.

  Maar dit gaat toch niet alleen om euro’s! Natuurlijk is de prijs per kWh van een windmolen goedkoper. Maar dat betekent niet dat je die in je achtertuin zet. En kolencentrales duurzamer maken met het bijstoken van houtsnippers? Die stoten (indirect) nog steeds heel veel CO2 uit.

  Het gaat om meer dan financiële overwegingen. Zo zijn er tegenwoordig gigantische reclamecampagnes van “Energie besparen doe je nu”. Een overheidscampagne om isolatie te stimuleren. Uiteraard ben ik daar ook helemaal voor, maar voor zonnepanelen is dat helemaal niet nodig. Dat doen mensen omdat ze het leuk vinden, het goed is voor het milieu en het een leuk financieel rendement geeft. Op de laatste 2 punten scoort isolatie ook. En toch is er een hele dure campagne voor nodig om de Nederlander tot actie over te laten gaan.

  Ondertussen hebben zo 400.000 huishoudens zonnepanelen. En dat is fantastisch. Er is geen reclame voor nodig om mensen enthousiast te krijgen voor zonnepanelen. En dat is onder andere te verklaren door het feit dat de consument met zonnepanelen op zijn dak een energieproductent is. En daar zijn ze hartstikke trots op. De zon is van iedereen in tegenstelling tot olie, gas en kolen. De zon is ook van elke Nederlander.

  Nu die 400.000 mensen enthousiast zijn en nog meer mensen vertellen over hoe leuk het is, lijkt het of iedereen de bestaande eigenaren van zonnepanelen lijkt te vergeten. Ze bestaan niet in de discussie. Het gaat alleen om de economisch meest rendabele oplossing.

  Ik zal een geheimpje vertellen. Zonnepanelen zijn eigenlijk veel duurzamer dan we denken. Niet alleen omdat ze groene energie opwekken, maar omdat ze energie zichtbaar maken. Wat is er nou ongrijpbaarder dan een kWh energie. Ik heb heel veel mensen gesproken die er echt niets van snappen. En dat is logisch want je ziet het niet en het komt toch gewoon uit het stopcontact? Totdat je zonnepanelen koopt. Je wordt opeens bewust van energie. Een mooie dag levert veel op maar wat verbruik je eigenlijk?

  Het domino effect van zonnepanelen is gigantisch. Het begint met zonnepanelen maar al snel volgen LED lampen, energiezuinige apparatuur en elektrische auto’s.

  En ja daarna gaat iedereen ook isoleren. Want besparen is dan niet minder maar juist meer. Meer comfort, meer plezier en meer geld op je bankrekening.

  duurzame-domino

  Je kan deze beweging niet negeren. Laat mensen zelf beslissen wat ze doen. Saldering is een kleine betaalbare prikkel. Wel of geen zonnepanelen. Laat ze bewust zijn van energie en laat ze lekker zelf hun energie opwekken. Waarom iemand tegen werken die het juist goed wil doen!

  Meld je gratis aan als trotse zonne-energie producent.

  Bij Fritts staat de consument op éen doen we niets anders dan bezig zijn met de consument. Juist die miljoenen Nederlanders die enthousiast zijn over zonne-energie fascineert ons. Wij helpen mensen met het kopen van zonnepanelen, maar zijn er ook voor de mensen die al zonnepanelen hebben (baas op eigen dak!). Zo kunnen ze met vragen over hun systeem terecht in onze community.

  Wat is er nu bekend over salderen na 2020?

  We weten nu hoe salderen is ontstaan, wat het de overheid kost en dat het waarschijnlijk gaat veranderen. Maar wat is er nu officieel bekend. Het dossier ligt op het bordje van minister Kamp van Economische Zaken.

  Rond 2015 werd bekend dat er gekeken ging worden naar het salderen. Tijdens de behandeling van de nieuwe STROOM wet in augustus 2015 is dit bevestigd door minister Henk Kamp:

  “De salderingsregeling zal in 2017 worden geëvalueerd en tot ten minste 2020 blijven bestaan. Als er daarna veranderingen worden doorgevoerd, ligt een overgangsregeling voor de hand om de investeringszekerheid van burgers en bedrijven met zonnepanelen te waarborgen.” (Bron pagina 16)

  Ondertussen is de evaluatie al begonnen en zal er zeer waarschijnlijk dit jaar nog officieel nieuws komen. Dat is op te maken uit de opmerkingen door minister Kamp tijdens het algemeen overleg energie.

  Commissievergadering op 5 oktober (Bron):

  Minister Kamp:

  “De saldering loopt goed. We hebben ook toegezegd om dat te gaan evalueren: aanvankelijk zouden we dat in het jaar 2017 gaan doen. Inmiddels heb ik die evaluatie al in gang gezet en ik ben van plan om die dit jaar af te ronden. Dan kunnen we over de saldering beslissingen nemen voor de toekomst. Als die regeling zou veranderen, zullen we een nette overgangsregeling maken voor mensen die al van die regeling gebruik hebben gemaakt. “

  En het vervolg op 24 november (Bron):

  Minister Kamp zit met zijn handen in het haar door al die nieuwe energie vormen:

  minister-kamp-screencap

  Jan Vos (PvdA):

  “Nu het tweede punt waar ik aandacht voor vraag. De minister heeft het meermalen gehad over de evaluatie van de saldering. “Saldering” is een ander woord voor alle zonnepanelen die men in Nederland ziet op de daken van eigen woningen. Die regeling is erg populair; Nederlanders zijn daar heel blij mee. Nu is de indruk gewekt dat die regeling straks wat zal worden versoberd of zal worden afgebouwd.

  Ik zeg de minister dat dit alles bij elkaar zo’n 50 miljoen euro kost; een hoop geld, maar in verhouding tot de bedragen die we uitgeven aan de energietransitie (SDE budget voor volgend jaar is bijvoorbeeld 12 miljard euro (!)  is dat echt een heel redelijk bedrag. Ik vraag de minister daarom om die salderingsregel onverkort voort te zetten en om aan particulieren dezelfde investeringszekerheid te geven als die welke hij aan bedrijven geeft. Ik vraag hem dus om die mensen gewoon te zeggen dat zij tot 2023 die zonnepanelen op hun dak kunnen terugverdienen.”

  Minister Kamp:

  …….. “Maar ik vraag hem: geef me nog even tot het einde van dit jaar om met de resultaten van die vervroegde evaluatie naar de Kamer te komen.”

  Er zijn vijf toezeggingen gedaan waaronder:

  • De minister stuurt nog dit jaar de evaluatie van de salderingsregeling.

  Wat gaat er volgens mij gebeuren:

  Het is eind 2016 en er gaat iets gebeuren. Dat is wel zeker. Nu ben ik geen politicoloog en weet ik niet wat er in Den Haag op dit moment gebeurt. Maar ik heb wel mijn vermoedens. Er zijn een aantal punten die allemaal verband met elkaar hebben.

  Salderen wordt aangepast

  Eén ding lijkt 99% zeker. Salderen van zonnestroom gaat veranderen. Dat kan je met een beetje logisch redeneren wel bedenken. Zonnepanelen worden steeds goedkoper en daardoor wordt het financieel steeds aantrekkelijker.

  Van 1 op 1 naar een vast teruglevertarief

  Met salderen is elke kWh die je in het net voedt hetzelfde waard als een kWh die je afneemt. Het elektriciteitsnetwerk functioneert daarbij geheel gratis als batterij. Dat is een klein beetje gek. Daarom is het vrij zeker dat het tarief wat je krijgt voor zonnestroom die je aan het net verkoopt (iets) minder gaat opleveren dan stroom die je koopt.

  De terugverdientijd wordt gegarandeerd!

  De terugverdientijd op de zonnepanelen die je koopt gaat gegarandeerd worden door de overheid. Wat er ook gebeurt met de wetten en regels. Zonnepanelen worden continu goedkoper en de elektriciteitsprijs was afgelopen jaren redelijk stabiel (licht dalend). De terugverdientijd wordt daardoor steeds korter. Door het loskoppelen van de tarieven kan de overheid gaan sturen op een redelijke terugverdientijd termijn van bijvoorbeeld 7 jaar.

  Salderen in de huidige vorm wordt verlengd!

  Om salderen aan te passen moet de wet aangepast worden. Dit moet door de Tweede kamer en de Eerste kamer etc. Een politiek proces wat niet voor deze kerst is geregeld. Ondertussen hebben consumenten die zonnepanelen willen kopen nog maar zekerheid tot 2020. Dit is onacceptabel omdat veel mensen hun investering uit stellen tot er meer zekerheid is. Er zal een motie ingediend worden die pleit voor het verlengen van de huidige salderingsregeling tot medio 2024. Dan kan in de tussentijd gewerkt worden aan een waardige opvolger waar iedereen blij mee is. De overheid, de burgers maar vooral ook het milieu!

  Salderen wordt een verkiezingsitem met meer dan 1 miljoen potentiële kiezers

  Omdat de overgang na 2024 zeer waarschijnlijk niet voor de verkiezingen van maart geregeld is, denk ik dat het tijdens de verkiezingen een rol gaat spelen. Een politieke partij die salderen af wil schaffen zegt eigenlijk dat een gemiddelde zonnepaneelbezitter er vanaf 2020 ruim 600 euro jaarlijks op achteruit gaat.

  En of je nou links of rechts bent: 600 euro minder wil niemand. Zeker niet als je juist goed bezig bent. Dit gaat een item worden met een potentieel van 1 miljoen kiezers! (400.000 huizen met zonnepanelen x 2,5 kiesgerechtigden). Ik zou het wel weten als ik als politieke partij stemmen zou willen winnen.

  Vertrouw jij de overheid?

  Het is bijna een gezegde geworden. Niets is zo onbetrouwbaar als de overheid. Maar we moeten niet vergeten dat de overheid en wij (burgers) hetzelfde doel hebben. Nederland volledig duurzaam maken en wel zo snel mogelijk. Sterker nog de overheid werkt in opdracht van ons: de burger.

  In de Wereld Draait Door zegt Jan Terlouw het heel mooi:

  “We kunnen gaatjes graven op Mars. We kunnen operaties doen via bloedvaten. We kunnen internet bouwen. We kunnen ogen repareren met laserstralen. We kunnen bijna alles. Zouden we dan werkelijk niet uit die overvloed van zonne-energie een beetje elektriciteit kunnen maken?

  Simpel. Is het dan een economisch probleem? Nauwelijks. Allerlei analyses laten zien, het schept heel veel werkgelegenheid. En over een ding zijn de analyses het eens: als je het niet doet, kost het later een veelvoud van wat het nu kost (zie bijvoorbeeld dit onderzoek: https://www.nrdc.org/sites/default/files/fcost.pdf).

  Wat is dan het probleem? Als het niet technisch is, als het niet economisch is? Het is natuurlijk politiek. Politiek en maatschappelijk. De politiek moet het oplossen, ja. Maar de politiek kan het alleen maar oplossen met de bevolking samen, in een vertrouwensdemocratie. Want dat hebben we.”

  Dus laten we elkaar vertrouwen en samen bouwen aan een fantastische toekomst. Want dat is hard nodig.

  Start vandaag met zonnepanelen kopen

  Dit klinkt als een verkooppraatje maar dit meen ik echt. Op momenten dat er veranderingen plaatsvinden kan je vaak het beste actie ondernemen. Ik geef je geen 100% garantie maar gezien de wil die er is bij alle partijen lijkt deze winter de beste tijd ooit.

  Het lijkt wat dat betreft een beetje op de bijtellingsregels bij auto. Die veranderen nog vaker en wordt steeds strenger. Maar mensen met een dikke SUV met 0% bijtelling hoor je echt niet klagen. Die hebben hun kans gegrepen.

  Waarom nu zonnepanelen kopen?

  1. De BTW op de zonnepanelen krijg je terug. Dat is ruim 17% korting.
  2. De zonnepanelen prijzen zijn de afgelopen 3 maanden 10-20% gedaald door een overschot op de markt. Die prijsval is nu ten einde.
  3. Salderen gaat veranderen maar de terugverdientijd is zo goed als zeker.
  4. De techniek is in 2025 zo ver dat salderen er niet meer toe doet.
  5. De zon schijnt elke dag. Dus je laat nu elke dag de kans liggen om geld te verdienen met jouw dak en ook nog eens iets goed te doen voor het milieu.

  Om maximaal gebruik te maken van de voordelen kan ik je aanraden om vandaag te starten met het aanvragen van zonnepanelen offertes. Dan heb je die alvast in huis en kan je snel een besluit nemen.

  We hebben bij Fritts een offerteservice. Des te meer mensen wij kunnen helpen met het kopen van zonnepanelen des te beter het voor Nederland is.

  Dus wacht niet te lang. Dan liggen de zonnepanelen op je dak voordat de lente begint.

  Vraag direct offertes voor zonnepanelen aan.


  Start direct

  Update 9 december 2016

  De motie om het salderen te verlengen tot minimaal 2023 is op 8 december ingediend de Tweede Kamer leden Jan Vos en Liesbeth van Tongeren. De motie wordt zeer waarschijnlijk op dinsdag 13 december in de kamer behandeld.

  motie-salderen-zonnepanelen-8-12-2016

  Of de motie wordt aangenomen is nog maar de vraag. Solar Magazine deed een rondje langs de partijen en komt op een verdeelde mening. Dit hangt met name samen met de evaluatie van de salderingsregeling die, zoals Minister Kamp beloofd, voor het kerstreces klaar is.

  Dat wordt spannend de komende tijd. Maar het goede nieuws is: het staat op de politieke agenda én er worden besluiten genomen.

  Update 13 december 2016

  De originele motie van 8 december is voor de stemming aangepast. Dit is de motie waarover vandaag gestemd is.

  gewijzigde-motie-salderen

  De motie is niet zo duidelijk als deze was. En dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de evaluatie die Minister Kamp nog voor het kerstreces (23 december) naar de kamer wilt sturen. Het is natuurlijk een beetje gek om vooruitlopend op het werk van de Minister al een besluit te nemen.

  Wat wel heel duidelijk in deze motie staat is dat de investeringszekerheid voor zonnepanelen te garanderen. Ofwel de salderingsregeling moet blijven of het moet zelfs beter worden. En dat klinkt goed. Het is wel jammer dat er geen termijn meer in de motie staat (oorspronkelijk tot 2023).

  Deze motie is door een overgrote meerderheid aangenomen. De partijen die voor de motie stemde zijn onder andere:

  • PvdA
  • Groenlinks
  • CDA
  • VVD
  • D66
  • SP

  Eigenlijk stemde alle partijen voor behalve de PVV. Die partij is tegen elke vorm van subsidie op energie.

  De Tweede Kamer is eigenlijk super positief over zonne-energie. Nu wordt het weer wachten op de volgende episode in dit verhaal: de evaluatie van Minister Kamp. Wordt vervolgd……….

  Wat is jouw mening?

  Ik heb erg mijn best gedaan om alles zo nauwkeurig uit te zoeken. Maar ik weet natuurlijk ook niet alles en mijn mening is maar een mening. Ik ben dan ook erg benieuwd naar jouw mening. En als je meer weet dan hoor ik dat natuurlijk ook graag. Laat hieronder een reactie achter.

  Over de schrijver
  FrankL
  Door

  FrankL

  op 07 Feb 2017

  Ik ben heel benieuwd hoe de politieke partijen denken over salderen. Kamp krijgt mijn stem niet. Hebben jullie een idee hoe de partijen erover denken? Ik zou het resultaat graag terug zien op de website.

  Lex Schiebaan
  nim chimpsky
  Door

  nim chimpsky

  op 22 Feb 2017

  fritts is een fijn initiatief,proficiaat vraagje;- mag de concept van buitendaks isoleren en DAARNA zonnepanelen plaatsen meer in de schijnwerpers komen te staan... op alle niveaus? Er zijn steeds meer ontwikkelingen voor retrofit dakisolatie en een verstandig mens zou gelijk wat pv beugels laten opschroeven door de dakbedekker. Een warmtepomp werkt averechts zonder een extra warme dak (en de kolen centalen blijven brommen juist s'winters - daarnaast EV rendement gaat ook flink naar beneden ...de perfect storm...en misschien geen toeval dat dit jaar de stroom opwekking co2 uitstoot met 12% omhoog is gegaan) Vraagje;- zou er taboos in de pv wereld zijn tegenover deze twee onder een kap iso-voor-pv benadering?(hoefde ook niet meer zo duur te zijn trouwens) Of zou bijv gesubsideerd EV kopers van voertuigen boven zegmaar 35,000 euro een plicht mogen hebben om een minimaal bedrag ook te investeren in PV?(ook voor hun kinderen zegmaar) Het zou wel eerlijk zijn tegenover de henk en ingrids rijdende voorbij de schoorstenen op de maasvlakte in hun 1;25 suzuki celerio (....want sommige henk en ingrids kunnen wel hun eigen LCA berekeknen ;-) een goed geinformeerd consument kan pas echt een goed keus maken. Dat geld ook voor onze beleid "experts". oplossing - meer onderwijs.dank fritts

  Henk van der Laan
  Door

  Henk van der Laan

  op 04 Mar 2017

  Het is duidelijk dat Nederland af moet van fossiel aardgas. Fossiel aardgas is niet duurzaam en het is niet CO2 neutraal. Maar betekent dat dat we van het gas afmoeten of is het beter om het bestaande aardgasnet te gebruiken als grootschalige opslagbuffer van energie bij de grootschalige toepassing van zonne- en windenergie (en andere primaire bronnen waarbij aanbod niet is aangepast aan de vraag)Er bestaat er een goede mogelijkheid voor een duurzame en CO2 neutrale energietoekomst voor Nederland, dankzij het cyclisch en duurzaam (her)gebruik van aardgas (methaan). Huishoudens (en fabrieken) kunnen in de duurzame economie dus gewoon hun gaskachels behouden. Ook hoeft dan het bestaande aardgasnet niet te worden afgeschreven, maar dat kan duurzaam blijvend worden ingezet.Tevens pakken we dan het probleem aan dat bij grootschalige inzet van zonne- wind en andere duurzame primaire energiebronnen de vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. (het “mismatch probleem”).Hoe werkt de CO2 neutrale toekomst bij grootschalige inzet van zonne- en windenergie?1) Met zonnecellen/windmolens/waterkracht of met eender welke andere primaire energiebron bron maken we aanbodgedreven elektrische stroom die water splitst in watersof en zuurstof.2) In een “Sabatier-fabriek” maken we cyclisch aardgas ( CH4) uit kooldioxide ( CO2 ) en waterstof ( H2 ).3) het bestaande aardgasnet wordt gebruikt voor opslag van het geproduceerde “Sabatier-aardgas”. De opslagcapaciteit van het bestaande aardgasnet is groot genoeg voor de totale energievraag van Nederland voor een jaar, dus het bestaande aardgasnet is ruim voldoende groot om de “mismatch”bij grootschalige toepassing van zonne- en windenergieopwekking te kunnen opvangen.4) eindgebruikers gebruiken het cyclische aardgas gewoon op dezelfde wijze als er nu aardgas wordt verbruikt.Het bestaande aardgasnet is en blijft dus nodig als energiebuffer om de mismatch tussen vraag en aanbod van zonne- wind- of getijde energie op te vangen.kijkt u maar eens op: http://www.brighthub.com/environment/renewable-energy/articles/78303.aspxenhttp://breakingenergy.com/2014/12/02/power-to-gas-enables-massive-energy-storage/Luchtfietserij of fantasie? Welnee, er staat al een werkende opschaalbare proeffabriek van nog maar 5 MW in Duitsland. Deze proeffabriek dient nu nog auto’s op duurzaam cyclisch aardgas te laten lopen en het overgebleven gas wordt in het bestaande aardgasnet gepompt.

  H Kok
  Door

  H Kok

  op 14 Dec 2017

  "Het elektriciteitsnetwerk functioneert daarbij geheel gratis als batterij. " Dat is dus niet waar. Je betaalt nog altijd netwerk-/leveringkosten en die zijn significant.

  Hage
  Door

  Hage

  op 26 Jan 2018

  correctie... die betaal je óók als je niet teruglevert. Derhalve is deze optie dus wel 'gratis'.

  Lex Schiebaan
  Door

  Lex Schiebaan

  op 01 Feb 2018

  @Hage Klopt inderdaad. Indirect betalen we natuurlijk ook allemaal voor aanpassingen aan het net en dus hogere netwerkkosten maar dat is inderdaad ook het geval zonder zonnepanelen.Groeten, Lex

  Reinder
  Door

  Reinder

  op 11 Mar 2018

  Als ik 1000 kWh opwek en 1200 kWh gebruik, betaal ik nu 200 kWh. Ik betaal 1000 kWh niet, want ik hoef het niet te kopen. Zo betaal ik ook een fiets die ik niet koop niet. Ik zie daar geen subsidie in.

  Ron
  Door

  Ron

  op 13 Aug 2018

  als je bankrekening de hele maand -1000 staat behalve de eerste en laatste dag van de maand dan betaal je ook evengoed rente. Als ik nu een fiets nodig heb maar heb geen geld en koop op rekening, dan kan ik later de fiets ook niet terugbrengen zonder de rekening te betalen. De subsidie is het feit dat de stroom die je niet direct gebruikt ‘gratis’ wordt opgeslagen ter waarde van een bedrag inclusief belasting die je nooit betaald hebt. Lijkt ingewikkeld maar als je het wil zien dan zie je het wel. Al zie ik ook liever dat het blijft zoals het nu is.

  Reinder
  Door

  Reinder

  op 11 Mar 2018

  Als ik 1000 kWh opwek en 1200 kWh gebruik, betaal ik nu 200 kWh. Straks betaal ik meer dan voor de 200 kWh die ik gebruik. Ik betaal voor iets dat ik niet koop. Hoezo is salderen subsidie. Wat een onzin.

  Joris
  Door

  Joris

  op 31 Mar 2018

  Het heeft allemaal te maken met het moment van leveren, als eigenaar van een energie-neutraal huis weet ik dat ik meer energie opwek overdag dan dat ik verbruik en dus 'verkoop', s'avonds neem ik stroom af en 'koop' ik dus stroom in.Nu word er alleen gekeken naar de totalen per maand/jaar en straks word er gekeken naar de momenten van levering en afname.

  Roel
  Door

  Roel

  op 10 Apr 2018

  Als ik het goed begrijp is er dus nog steeds niet besloten door de overheid? Hoe kan ik goed berekenen of het nu aanschaffen voor mij voordelig is?

  Lex Schiebaan
  Chris Fokker
  Door

  Chris Fokker

  op 18 Apr 2018

  Er is krachtstroom ontwikkeld van 3 fase van 380 volt. Samen met de nulleider kun je van elke fasedraad 220 volt afhalen of erop brengen. Dit is het net en ieder die een meter heeft betaald eraan mee. De belasting is op de energie gekomen onder het mom van ontwikkelingen van nieuwe energiebronnen. Nu de nieuwe energiebronnen er zijn, is deze belasting niet meer nodig. De minister dient dan uitsluitend te sturen en te stimuleren, omdat de bronnen zelf hun rendement opleveren. Er is nu handel in energie met verschillende bronnen. De logica zegt ons, dat degene die investeert in een nieuwe energiebron hoeft navenant geen belasting te betalen. En dat heet altijd salderen. Voor de groente uit mijn groentetuin betaal ik geen belasting, dus voor de zon op mijn panelen betaal ik ook geen belasting. Iedereen met zonnepanelen, windmolens of vergistinginstallatie is een energieproducent. De energieopslag is ons gezamenlijk elektriciteitsnet. Anders moeten we naar een coöperatie. Dit is de handel en de minister moet zorgen dat er rust komt en vertrouwen in de toekomst, anders wordt er niet in geïnvesteerd. De minister kan het regelen met de groene lening goedkoper te maken.

  JZ
  Door

  JZ

  op 19 Jun 2018

  Mijn voornaamste zorg is wat er met de mensen gebeurt die al panelen hebben (zelf net 1 jaar). Hoe kan de minister mij een 'terugverdien periode van 7 jaar' garanderen? Zoals ik als leek het begrijp mag ik straks heel goedkoop gaan leveren (overdag als er bijna nooit iemand thuis is) om vervolgens 's avonds duur af te nemen. Ik voel me een beetje belazerd zoals gewoonlijk.

  Cora
  Door

  Cora

  op 26 Jun 2018

  Wij waren van plan zo snel mogelijk zonnepanelen aan te schaffen maar daar wachten we nu mee tot we weten waar we aan toe zijn. Wil wel zeker zijn van goed rendement en terugverdien tijd.

  Hinderikus bos
  Door

  Hinderikus bos

  op 10 Oct 2018

  Ik wil al heel lang zonenergie maar schrik steeds terug van de onstabiele onberekenbare manier waarop overheid en markt onbetrouwbaar en zeker niet duurzaam met energie omgaan . Als het milieu echt belangrijk zou zijn dan zou er een eerlijke simpele manier moeten komen om energie buiten de winst factor te krijgen , zodat mensen hun ding kunnen doen zonder over extra of onverwachte kosten na de hoeven denken . Als particulier neem je toch al een gerede risico dat er iets buiten garantietijd kapotgaat .daarnaast loop je een risico dat naar een paar jaar de panelen of veel beter , of veel goedkoper worden , terwijl je er nog minstens 20 jaar aan vast zit , of er komt ineens een nieuwe ontwikkeling .marktwerking is leuk voor producten die je niet perse nodig hebt .een schoon milieu zou daar eigenlijk van verschoond moeten blijven .ik ben bang dat een schoon milieu de grootste economische oorlogsvoering aller tijden gaat inluiden , waarom hebben we meer zekerheid over de samenstelling van de maan en mars dan zekerheid over een schone toekomst zonder al te veel risikos . Verkooppraatjes beloven veel maar internationale veranderingen , energiemaatschappijen en overheid kunnen dit makkelijk bombarderen in hun belangenspel terwijl een schoon milieu eigenlijk voorop zou moeten staan ....

  Hinderikus bos
  Door

  Hinderikus bos

  op 10 Oct 2018

  Ik denk dat als we onze planeet willen behouden voor het nageslacht dan moeten we stoppen met doorborduren op het huidige vraag en aanbod steekspel maar kiezen voor een nieuw betrouwbaar systeem die voor iedereen betaalbaar is .en stimuleren werkt . Het gaat nog zeker 100 tot 500 jaar duren voordat we oneindige energie uit de niet fysische wereld kunnen halen , we kunnen dan misschien met 2 gram energie in een paar week naar mars reizen . De verre toekomst ziet er zeer rooskleurig uit , het tot die tijd overleven zal lastig worden als we er niet in slagen om het graaien af te leren . waardoor we iets verder kunnen kijken dan onze korte neus nu lang is

  Leo de Kerf
  Door

  Leo de Kerf

  op 24 Oct 2018

  heb nu een offerte voor zonnepanelen via collectieve veiling van vereniging eigen huis. Deze is geldig tot 28 november 2018. Hoe groot is de kans dat voor deze datum bekend is hoe nieuwe salderingsregeling/subsidie bekend is.

  BestGreg
  Door

  BestGreg

  op 22 Jul 2019

  I have noticed you don't monetize fritts.nl, don't waste your traffic, you can earn extra bucks every month with new monetization method. This is the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites), for more info simply search in gooogle: murgrabia's tools

  Jos Ruijters
  Door

  Jos Ruijters

  op 19 Nov 2019

  Ik heb infrarood - panelen dus in de zomer produceer ik in de winter verbruik ik veel meer stroom de regeling perfect hoe zit dit in de toekomst uit.

  Reactie plaatsen